Dylan Xie – English

Dylan Xie Cùng chào đón Dylan Xie (Taiwan) sẽ có mặt tại Saigon International Tattoo Expo 2024 Liên hệ trực tiếp với https://instagram.com/dylanxietattoo để đặt lịch. Hãy cùng nhau tận hưởng sự kiện xăm hình đẳng cấp quốc tế tại SGTE 2024. Đừng bỏ lỡ! Thời gian: 14-15-16 tháng 3 năm 2024 Địa điểm: Riverside Palace, […]

Hank Yang – English

Hank Yang Let us greet Hang Yang (Taiwan) will be present at the Saigon International Tattoo Expo 2024 To book, get in touch with @hankyang directly. Enjoy the premier tattoo competition at SGTE 2024. Don’t miss it!  3 days are involved: March 14, 15, and 16 in 2024 Address at Riverside Palace, 360D Ben Van […]

Duc Phan – English

Đức Phan Cùng chào đón Đức Phan (Vietnam) sẽ có mặt tại Saigon International Tattoo Expo 2024 Liên hệ trực tiếp với https://www.facebook.com/ducfans.tattoo để đặt lịch. Hãy cùng nhau tận hưởng sự kiện xăm hình đẳng cấp quốc tế tại SGTE 2024. Đừng bỏ lỡ! Thời gian: 14-15-16 tháng 3 năm 2024 Địa điểm: Riverside […]

Cora – English

CORA Cùng chào đón Cora (Taiwan) sẽ có mặt tại Saigon International Tattoo Expo 2024 Liên hệ trực tiếp với https://instagram.com/tattoo_cora để đặt lịch. Hãy cùng nhau tận hưởng sự kiện xăm hình đẳng cấp quốc tế tại SGTE 2024. Đừng bỏ lỡ! Thời gian: 14-15-16 tháng 3 năm 2024 Địa điểm: Riverside Palace, 360 […]

Jenjen – English

JENJEN Cùng chào đón Jenjen (Taiwan) sẽ có mặt tại Saigon International Tattoo Expo 2024 Liên hệ trực tiếp với https://instagram.com/kyotoink_laijen để đặt lịch. Hãy cùng nhau tận hưởng sự kiện xăm hình đẳng cấp quốc tế tại SGTE 2024. Đừng bỏ lỡ! Thời gian: 14-15-16 tháng 3 năm 2024 Địa điểm: Riverside Palace, 360 Bến […]

Nine2 – English

NINE2 Cùng chào đón Nine2 (Taiwan) sẽ có mặt tại Saigon International Tattoo Expo 2024 Liên hệ trực tiếp với https://instagram.com/kyotoink_nine2 để đặt lịch. Hãy cùng nhau tận hưởng sự kiện xăm hình đẳng cấp quốc tế tại SGTE 2024. Đừng bỏ lỡ! Thời gian: 14-15-16 tháng 3 năm 2024 Địa điểm: Riverside Palace, 360 […]

Trang Pim – English

Trang Pim Cùng chào đón Trang Pim (Vietnam) sẽ có mặt tại Saigon International Tattoo Expo 2024 Liên hệ trực tiếp với https://instagram.com/trangpimworks để đặt lịch. Hãy cùng nhau tận hưởng sự kiện xăm hình đẳng cấp quốc tế tại SGTE 2024. Đừng bỏ lỡ! Thời gian: 14-15-16 tháng 3 năm 2024 Địa điểm: Riverside […]

Cloudy – English

Cloudy Cùng chào đón Cloudy (Vietnam) sẽ có mặt tại Saigon International Tattoo Expo 2024 Liên hệ trực tiếp với https://instagram.com/cloudy.tattooist để đặt lịch. Hãy cùng nhau tận hưởng sự kiện xăm hình đẳng cấp quốc tế tại SGTE 2024. Đừng bỏ lỡ! Thời gian: 14-15-16 tháng 3 năm 2024 Địa điểm: Riverside Palace, 360 Bến […]

Chien Phung Manh – English

Chiến Phùng Mạnh Cùng chào đón Chiến Phùng Mạnh (Vietnam) sẽ có mặt tại Saigon International Tattoo Expo 2024 Liên hệ trực tiếp với https://instagram.com/chienphungmanh1 để đặt lịch. Hãy cùng nhau tận hưởng sự kiện xăm hình đẳng cấp quốc tế tại SGTE 2024. Đừng bỏ lỡ! Thời gian: 14-15-16 tháng 3 năm 2024 Địa […]

Tran Cuong – English

Trần Cường Cùng chào đón Trần Cường (Vietnam) sẽ có mặt tại Saigon International Tattoo Expo 2024 Liên hệ trực tiếp với https://instagram.com/trancuong.twt để đặt lịch. Hãy cùng nhau tận hưởng sự kiện xăm hình đẳng cấp quốc tế tại SGTE 2024. Đừng bỏ lỡ! Thời gian: 14-15-16 tháng 3 năm 2024 Địa điểm: Riverside […]