Gallery Vietnam

GALLERY Saigon Tattoo Expo 2018 Saigon Tattoo Expo 2020 Saigon Tattoo Expo 2022

Event Vietnam

HẠNG MỤC THI ĐẤU NGÀY 1 1. BEST LEG/ARM SLEEVE (BLACK & GREY) Thể loại hình: Kín tay hoặc kín chân trắng đen, không giới hạn chủ đề Kích thước: tối thiểu ¾ tay hoặc ¾ chân 2. BEST BIG PIECE (BLACK & GREY) Thể loại hình: Kín ngực, kín lưng hoặc kín người trắng […]

Contact Vietnam

Nghĩ ngược và làm được NGÀY 14, 15, 16TH THÁNG 3 NĂM 2024 RIVERSIDE PALACE 360 BẾN VẤN ĐỒN, QUẬN 4, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH MUA VÉ THAM DỰ

Booth Vietnam

Booth Artist Booth Supplier Name Email Message SENT MESS Name Email Message SENT MESS

Artist-Vietnam

ARTIST HORI YEN – JESS YEN CHRIS CROOKS BENJAMIN LAUKIS YZ – YANG ZHOU HENG YUE RIZIN HORICHIRO HORITOSHI THE FIRST HORITOSHI THE FIRST HORITOSHI THE FIRST HORITOSHI THE FIRST HORITOSHI THE FIRST HORITOSHI THE FIRST HORITOSHI THE FIRST HORITOSHI THE FIRST HORITOSHI THE FIRST

About – Vietnam

WELCOME TO TATTOO EXPO 2024 https://www.tattooexpo.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/𝐒𝐚𝐢𝐠𝐨𝐧-𝐓𝐚𝐭𝐭𝐨𝐨-𝐄𝐱𝐩𝐨-𝟐𝟎𝟐𝟐.webm Saigon International Tattoo Expo là sự kiện uy tín chuyên nghiệp của cộng đồng xăm Châu Á, được tổ chức từ năm 2018 bởi Danis Nguyễn. Với tinh thần “Nghĩ Ngược và Làm Được” Saigon International Tattoo Expo 2024 chính thức trở lại với quy mô rộng lớn. SGTE […]

Home Vietnam

Nghĩ ngược và làm được NGÀY 14, 15, 16TH THÁNG 3 NĂM 2024 RIVERSIDE PALACE 360 BẾN VẤN ĐỒN, QUẬN 4, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH MUA VÉ THAM DỰ ARTIST HORI YEN – JESS YEN CHRIS CROOKS BENJANMIN LAUKIS YZ – YANG ZHO HENG YUE RINZIN HORICHIRO HORI YEN – JESS YEN