Toàn Teng – Vietnam

TOÀN TENG Cùng chào đón Toàn Teng (Vietnam) sẽ có mặt tại Saigon International Tattoo Expo 2024 Liên hệ trực tiếp với https://www.instagram.com/btoan.art để đặt lịch. Hãy cùng nhau tận hưởng sự kiện xăm hình đẳng cấp quốc tế tại SGTE 2024. Đừng bỏ lỡ! Thời gian: 14-15-16 tháng 3 năm 2024 Địa điểm: Riverside […]

Vũ Khương – Vietnam

VŨ KHƯƠNG Cùng chào đón Vũ Khương (Vietnam) sẽ có mặt tại Saigon International Tattoo Expo 2024 Liên hệ trực tiếp với https://www.instagram.com/vukhuong.88/ để đặt lịch. Hãy cùng nhau tận hưởng sự kiện xăm hình đẳng cấp quốc tế tại SGTE 2024. Đừng bỏ lỡ! Thời gian: 14-15-16 tháng 3 năm 2024 Địa điểm: Riverside […]

Chien Phung Manh – Vietnam

CHIEN PHUNG MANH Cùng chào đón Chiến Phùng Mạnh (Vietnam) sẽ có mặt tại Saigon International Tattoo Expo 2024 Liên hệ trực tiếp với https://www.instagram.com/chienphungmanh1/ để đặt lịch. Hãy cùng nhau tận hưởng sự kiện xăm hình đẳng cấp quốc tế tại SGTE 2024. Đừng bỏ lỡ! Thời gian: 14-15-16 tháng 3 năm 2024 Địa […]

Wang Da Ye – Vietnam

Wang Da Ye Cùng chào đón Artist Wang Da Ye (Taiwan) sẽ có mặt tại Saigon International Tattoo Expo 2024 Liên hệ trực tiếp với @ata.ink để đặt lịch. Hãy cùng nhau tận hưởng sự kiện xăm hình đẳng cấp quốc tế tại SGTE 2024. Đừng bỏ lỡ! Thời gian: 14-15-16 tháng 3 năm 2024 […]

Kim – Vietnam

KIM Cùng chào đón ArtistKim  (Taiwan) sẽ có mặt tại Saigon International Tattoo Expo 2024 Liên hệ trực tiếp với @ww04ww để đặt lịch. Hãy cùng nhau tận hưởng sự kiện xăm hình đẳng cấp quốc tế tại SGTE 2024. Đừng bỏ lỡ! Thời gian: 14-15-16 tháng 3 năm 2024 Địa điểm: Riverside Palace, 360 […]

Lun – Vietnam

Ata INK Cùng chào đón Artist Ata Ink (Indonesia) sẽ có mặt tại Saigon International Tattoo Expo 2024 Liên hệ trực tiếp với @ata.ink để đặt lịch. Hãy cùng nhau tận hưởng sự kiện xăm hình đẳng cấp quốc tế tại SGTE 2024. Đừng bỏ lỡ! Thời gian: 14-15-16 tháng 3 năm 2024 Địa điểm: […]

Xavier – Vietnam

Xavier Cùng chào đón Artist Xavier (Taiwan) sẽ có mặt tại Saigon International Tattoo Expo 2024 Liên hệ trực tiếp với @skz_xavier_tattoo để đặt lịch. Hãy cùng nhau tận hưởng sự kiện xăm hình đẳng cấp quốc tế tại SGTE 2024. Đừng bỏ lỡ! Thời gian: 14-15-16 tháng 3 năm 2024 Địa điểm: Riverside Palace, […]

Xiu Xiu – Vietnam

XIU XIU Cùng chào đón Artist Xiu Xiu (Taiwan) sẽ có mặt tại Saigon International Tattoo Expo 2024 Liên hệ trực tiếp với @xiu__tattoo để đặt lịch. Hãy cùng nhau tận hưởng sự kiện xăm hình đẳng cấp quốc tế tại SGTE 2024. Đừng bỏ lỡ! Thời gian: 14-15-16 tháng 3 năm 2024 Địa điểm: […]

Fu – Vietnam

Fu 志富刺青 Cùng chào đón Artist Fu (Taiwan) sẽ có mặt tại Saigon International Tattoo Expo 2024 Liên hệ trực tiếp với @zhifutattoo để đặt lịch. Hãy cùng nhau tận hưởng sự kiện xăm hình đẳng cấp quốc tế tại SGTE 2024. Đừng bỏ lỡ! Thời gian: 14-15-16 tháng 3 năm 2024 Địa điểm: Riverside […]

Jay – Vietnam

JAY Cùng chào đón Artist Jay (Taiwan) sẽ có mặt tại Saigon International Tattoo Expo 2024 Liên hệ trực tiếp với @j.a.y__tattoo để đặt lịch. Hãy cùng nhau tận hưởng sự kiện xăm hình đẳng cấp quốc tế tại SGTE 2024. Đừng bỏ lỡ! Thời gian: 14-15-16 tháng 3 năm 2024 Địa điểm: Riverside Palace, […]