Hoang Buddhism – English

Hoàng Buddhism Cùng chào đón Hoàng Buddhism (Vietnam) sẽ có mặt tại Saigon International Tattoo Expo 2024 Liên hệ trực tiếp với https://instagram.com/hoangbuddhism.tattoo để đặt lịch. Hãy cùng nhau tận hưởng sự kiện xăm hình đẳng cấp quốc tế tại SGTE 2024. Đừng bỏ lỡ! Thời gian: 14-15-16 tháng 3 năm 2024 Địa điểm: Riverside […]

Hồ Điệp – English

Hồ Điệp Cùng chào đón Hồ Điệp (Vietnam) sẽ có mặt tại Saigon International Tattoo Expo 2024 Liên hệ trực tiếp với https://instagram.com/11inktattoo để đặt lịch. Hãy cùng nhau tận hưởng sự kiện xăm hình đẳng cấp quốc tế tại SGTE 2024. Đừng bỏ lỡ! Thời gian: 14-15-16 tháng 3 năm 2024 Địa điểm: Riverside […]

Holy Yuki – English

Holy Yuki Cùng chào đón Holy Yuki (Japan) sẽ có mặt tại Saigon International Tattoo Expo 2024 Liên hệ trực tiếp với https://instagram.com/holy__yuki để đặt lịch. Hãy cùng nhau tận hưởng sự kiện xăm hình đẳng cấp quốc tế tại SGTE 2024. Đừng bỏ lỡ! Thời gian: 14-15-16 tháng 3 năm 2024 Địa điểm: Riverside […]

Nguyễn Thái Sơn – English

Nguyễn Thái Sơn Cùng chào đón Nguyễn Thái Sơn (Vietnam) sẽ có mặt tại Saigon International Tattoo Expo 2024 Liên hệ trực tiếp với https://instagram.com/nguyenthaison_wildcatstudio  để đặt lịch. Hãy cùng nhau tận hưởng sự kiện xăm hình đẳng cấp quốc tế tại SGTE 2024. Đừng bỏ lỡ! Thời gian: 14-15-16 tháng 3 năm 2024 Địa […]

Lê Phương Trình – English

Lê Phương Trình Cùng chào đón Lê Phương Trình (Vietnam) sẽ có mặt tại Saigon International Tattoo Expo 2024 Liên hệ trực tiếp với https://instagram.com/piletattoo.ink để đặt lịch. Hãy cùng nhau tận hưởng sự kiện xăm hình đẳng cấp quốc tế tại SGTE 2024. Đừng bỏ lỡ! Thời gian: 14-15-16 tháng 3 năm 2024 Địa […]

Le The Duc – English

Lê Thế Đức Cùng chào đón Lê Đức Văn (Vietnam) sẽ có mặt tại Saigon International Tattoo Expo 2024 Liên hệ trực tiếp với https://instagram.com/198.ink để đặt lịch. Hãy cùng nhau tận hưởng sự kiện xăm hình đẳng cấp quốc tế tại SGTE 2024. Đừng bỏ lỡ! Thời gian: 14-15-16 tháng 3 năm 2024 Địa […]

Thunn – English

Thunn Cùng chào đón Thunn (Vietnam) sẽ có mặt tại Saigon International Tattoo Expo 2024 Liên hệ trực tiếp với https://instagram.com/tr_ngth để đặt lịch. Hãy cùng nhau tận hưởng sự kiện xăm hình đẳng cấp quốc tế tại SGTE 2024. Đừng bỏ lỡ! Thời gian: 14-15-16 tháng 3 năm 2024 Địa điểm: Riverside Palace, 360 […]

Vu Tuan Anh – English

Nguyễn Tuấn Anh Cùng chào đón Phong Văn (Vietnam) sẽ có mặt tại Saigon International Tattoo Expo 2024 Liên hệ trực tiếp với https://instagram.com/a.jesse_tattoo để đặt lịch. Hãy cùng nhau tận hưởng sự kiện xăm hình đẳng cấp quốc tế tại SGTE 2024. Đừng bỏ lỡ! Thời gian: 14-15-16 tháng 3 năm 2024 Địa điểm: Riverside […]

Trường B.INK – English

Trường B.Ink Cùng chào đón Trường B.Ink (Vietnam) sẽ có mặt tại Saigon International Tattoo Expo 2024 Liên hệ trực tiếp với https://instagram.com/vanbach.art để đặt lịch. Hãy cùng nhau tận hưởng sự kiện xăm hình đẳng cấp quốc tế tại SGTE 2024. Đừng bỏ lỡ! Thời gian: 14-15-16 tháng 3 năm 2024 Địa điểm: Riverside […]

Ý Nguyễn – English

Ý Nguyễn Cùng chào đón Ý Nguyễn (Vietnam) sẽ có mặt tại Saigon International Tattoo Expo 2024 Liên hệ trực tiếp với https://instagram.com/vanbach.art để đặt lịch. Hãy cùng nhau tận hưởng sự kiện xăm hình đẳng cấp quốc tế tại SGTE 2024. Đừng bỏ lỡ! Thời gian: 14-15-16 tháng 3 năm 2024 Địa điểm: Riverside […]